Sklep

  • pamiątki
  • porcelana
  • wydawnictwa
17 lutego 2017

Impresje – nowa wystawa czasowa

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac artystów Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków „Impresje”. Wernisaż odbędzie się 22 lutego o godz. 18.00 w sali wystaw czasowych wałbrzyskiego muzeum. Wystawa, na której zaprezentowanych zostanie ponad 50 prac, potrwa do 2 kwietnia br.

Impresje_plakatA3

15 lutego 2017

W lutym Podwieczorki wyjątkowo o 16:00!

Zapraszamy na muzealne spotkania ze sztuką. Temat najbliższego spotkania to „Różne oblicza miłości w sztuce, na przykładzie dzieł min. Jana Matejki, Klimta, Berniniego”. Spotkanie odbędzie się w środę – 22 lutego o godz. 16:00.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Obowiązują jednak wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe. Kontakt 74 664 60 30 wew. 35 lub promocja@muzeum.walbrzych.pl

12524048_1669094383330494_724754018540128100_n

13 lutego 2017

Już jutro nasza specjalna walentynkowa promocja!

Każdy, kto 14 lutego odwiedzi muzeum i zrobi zakupy w naszym sklepiku na kwotę minimum 5 zł otrzyma w prezencie muzealną zakładkę do książki. Zapraszamy od 10 do 16!

16708608_1830978257142105_5213371222612660603_n

09 lutego 2017

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0015/16)

fepr-ds-ue-efrr-kolor_1

Główny cel projektu:
„Zwiększona dostępność do zasobów kulturowych regionu poprzez rozwój zasobów kultury, w tym podnoszenie jakości funkcjonowania instytucji kultury jako miejsc ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego”.

Opis projektu:
Projekt stanowi kontynuację prac rewitalizacyjnych budynku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, które realizowane były w 2007 roku (remont elewacji klasycystycznego pałacu) oraz w latach 2013-2015 (remont dachu, remont wnętrz, modernizacja wystaw stałych w związku z nowym profilem muzeum oraz utworzeniem pracowni edukacyjno-konferencyjnej). Wnioskodawcą jest Gmina Wałbrzych, zaś podmiotem realizującym Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (część inwestycyjna, nadzór inwestorski, dokumentacja techniczna). Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku dawnego pałacu Albertich (obecnie Muzeum Porcelany Wałbrzychu), który został wybudowany w latach 1800-1803 r. i jest objęty ochroną konserwatorską. W ramach przedmiotowego projektu dokonano wymiany i konserwacji istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokonano przebudowy otoczenia budynku, tj. dziedzińca od strony frontowej i tarasu od strony ogrodu.

Termin realizacji:
01.04.2016 – 31.12.2016

Wartość całkowita projektu: 687 700,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 472 265,35 PLN

09 lutego 2017

Do końca lutego ekspozycję muzeum można oglądać bezpłatnie

Wstęp_wolny_30minut

23 stycznia 2017

Oferta pracy w Muzeum

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu ogłasza nabór na stanowiskopraca

Pracownik Działu Sztuki

 

Wymagania:
– wykształcenie wyższe humanistyczne (historia sztuki),
– doświadczenie zawodowe w pracy w muzeach, galeriach sztuki, ochronie zabytków lub pokrewnych,
– dobra znajomość języka angielskiego (atutem będzie znajomość dodatkowych języków obcych),
– podstawowe umiejętności w zakresie IT,
– odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole oraz kierowania pracą zespołu, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność w organizowaniu pracy i podejmowaniu decyzji.
dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu ceramiki oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania muzeów

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (po okresie próbnym),
– zatrudnienie na stanowisku kustosza lub adiunkta (w zależności od spełnianych warunków),
– możliwość rozwoju zawodowego (doskonalenie zawodowe, udział w szkoleniach, konferencjach),
– możliwość awansu zawodowego,
– samodzielność w kreowaniu pracy Działu Sztuki.

Zakres zadań:
– planowanie pracy Dział Sztuki i realizacja zatwierdzonych planów,
– prowadzenie dokumentacji Działu Sztuki,
– organizowanie wystaw czasowych i opieka nad wystawami stałymi w zakresie zbiorów Działu Sztuki,
– przygotowanie publikacji i opracowań dotyczących zbiorów Działu Sztuki,
– współpraca z placówkami naukowymi, muzeami, kolekcjonerami, artystami i innymi podmiotami,
prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście lub przysyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
email: place@muzeum.walbrzych.pl
w terminie do 16 lutego 2017 r.