Rada Muzeum

 

Rada Muzeum funkcjonuje na podstawie Art. 11 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku oraz Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VI64/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Muzeum w Wałbrzychu.

Skład Rady Muzeum, kadencja 2019 – 2023:

Przewodnicząca Rady Muzeum

 • Patrycja Jarząbek-Dyląg,
  Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Porcelana Krzysztof Sp. z o.o.

Wiceprzewodniczący Rady Muzeum

 • dr Waldemar Sęczyk,
  Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

Członkowie Rady:

 • doc. dr Małgorzata Babińska
  Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • dr Sylwia Bielawska
  Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha
 • Elżbieta Kokowska
  Redaktor Naczelny Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego
 • Anna Nowakowska-Ciuchera
  Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu
 • Ilona Sapka
  artysta-plastyk, Biuro Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu
 • Iwona Siewierska
  Prezes Fundacji Unikat
 • prof. Henryk Stoksik
  Kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu