Rada Muzeum

 

Rada Muzeum funkcjonuje na podstawie Art. 11 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku oraz Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXVII/688/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie powołania Rady Muzeum w Wałbrzychu.

Skład Rady Muzeum, kadencja 2014 – 2018:

Przewodnicząca Rady Muzeum

 • Patrycja Jarząbek-Dyląg,
  Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Porcelana Krzysztof Sp. z o.o.

Wiceprzewodniczący Rady Muzeum

 • dr Waldemar Sęczyk,
  Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

Członkowie Rady:

 • doc. dr Małgorzata Babińska
  Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Elżbieta Kokowska
  Redaktor Naczelny Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego
 • Barbara Mucha-Brodzińska
  artysta-plastyk
 • Zygmunt Nowaczyk
  Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha
 • Maria Ptak
  Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu
 • Iwona Siewierska
  Prezes Fundacji Unikat
 • prof. Henryk Stoksik
  Kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu