Kontakt

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel. / fax: 74 664 60 30, 74 664 60 31
e-mail: muzeum@muzeum.walbrzych.pl

NIP: 886-11-19-698

DYREKTOR
Jacek Drejer

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31
e-mail: j.drejer@muzeum.walbrzych.pl

DZIAŁ CERAMIKI
Jadwiga Kornecka-Cebula, kustosz

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 36
e-mail: j.kornecka-cebula@muzeum.walbrzych.pl

Tomasz Nochowicz, asystent

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 36
e-mail: t.nochowicz@muzeum.walbrzych.pl

DZIAŁ SZTUKI
Aleksandra Gil, kustosz

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 33
e-mail: a.gil@muzeum.walbrzych.pl

DZIAŁ HISTORII MIASTA I REGIONU

Maria Solecka, starszy kustosz, kierownik działu

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 40
e-mail: m.solecka@muzeum.walbrzych.pl

Jarosław Graniczny, kustosz

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 40
e-mail: j.graniczny@muzeum.walbrzych.pl

DZIAŁ EDUKACJI MUZEALNEJ

Ilona Dębicka, kierownik działu

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 35
e-mail: i.debicka@muzeum.walbrzych.pl

Karolina Jefmańska, przewodnik / edukator muzealny

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 35
e-mail: k.jefmanska@muzeum.walbrzych.pl

DZIAŁ OBSŁUGI GOŚCI

Krzysztof Woźniak, kierownik działu

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 35
e-mail: k.wozniak@muzeum.walbrzych.pl

Dominika Szlufcik-Czeleń, specjalista ds. obsługi klienta

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 35
e-mail: d.szlufcik@muzeum.walbrzych.pl

Agnieszka Chwiejczak, specjalista ds. obsługi klienta

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 35
e-mail: a.chwiejczak@muzeum.walbrzych.pl

DZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU 

Magdalena Woch, specjalista ds. projektów, współpracy i spraw naukowych

tel.: + 48 604 082 045
e-mail: m.woch@muzeum.walbrzych.pl

Małgorzata Szpara, specjalista ds. public relations i marketingu

tel.: +48 506 963 177
e-mail: m.szpara@muzeum.walbrzych.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWY

Ewa Pietrzycka, główny księgowy

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 41
e-mail: e.pietrzycka@muzeum.walbrzych.pl

Ewelina Bielówka, specjalista ds. kadr

tel.: 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 44
e-mail: e.bielowka@muzeum.walbrzych.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
Oskar Pawlaczek

tel. 74 664 60 30, 74 664 60 31
e-mail: o.pawlaczek@muzeum.walbrzych.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Ewelina Bielówka

tel. 74 664 60 30, 74 664 60 31 wew. 44
e-mail: iod@muzeum.walbrzych.pl