Dział Sztuki

 

Dział Sztuki Muzeum Porcelany w Wałbrzychu powstał na początku lat osiemdziesiątych XX wieku w celu eksponowania, gromadzenia i opracowywania dzieł sztuk plastycznych z zakresu malarstwa, grafiki i rzeźby oraz rzemiosła artystycznego.
Trzon zbiorów dawnych stanowi kilkadziesiąt prac malarskich z XVIII i XIX wieku, w szczególności obrazy portretowe i pejzaże oraz sceny rodzajowe autorów europejskich. Kolekcję wzbogaca zbiór kilkuset litografii i stalorytów z XIX wieku oraz wyroby śląskiego rzemiosła artystycznego, m.in.: cynowe wyroby konwisarskie, wytwory kowalsko-ślusarskie, precjoza jubilerskie oraz meble mieszczańskie z różnych epok. Uzupełnieniem zbiorów starego rzemiosła artystycznego są przedmioty wykonane w kamieniach szlachetnych i minerałach (inkrustacja, rzeźba, płaskorzeźba).

Dużą część zbiorów stanowią dzieła współczesnej sztuki polskiej, zwłaszcza malarstwo, grafika, rysunek oraz rzeźba, autorstwa najbardziej znanych artystów. Zbiory te ukazują pełne spektrum prądów i stylów – realizm, ekspresjonizm, nadrealizm oraz malarstwo abstrakcyjne. Prace w zbiorach reprezentują różnorodne techniki malarskie i plastyczne i są to m.in.: oleje, tempery, akwarele, gwasze, rysunki oraz szeroko pojęta grafika artystyczna.

Spośród artystów regionu wałbrzyskiego Muzeum posiada prace Kazimierza Głaza, Pawła Jacha, Erwina Jeża, Eugeniusza Kiszczaka, Henryka Kluzy, Zbigniewa Kobylańskiego, Jarosława Prószyńskiego, Ryszarda Ruzika, Kazimierza Starościaka, Pawła Trybalskiego i innych.

Współczesne malarstwo polskie reprezentują prace następujących artystów: Jerzego Dudy-Gracza, Wiesława Garbolińskiego, Eugeniusza Gepperta, Stefana Gierowskiego, Edwarda Habdasa, Konrada Jarodzkiego, Jana Karwota, Franciszka Maśluszczaka, Marka Naszczaka, Jerzego Nowosielskiego, Zbigniewa Paluszaka, Franciszka Starowieyskiego, Henryka Wanika, Eulalii Złotnickiej.