Ogłoszenia i zamówienia

 

 • Informacja dotycząca przeprowadzania kwerend przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu:
  Muzeum Porcelany w Wałbrzychu realizuje kwerendy dotyczące identyfikacji i proweniencji dóbr kultury oraz innych zagadnień mieszczących się w zakresie statutowych działań Muzeum jedynie dla:
  – instytucji, takich jak muzea, galerie sztuki, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze itp.,
  – osób prywatnych w związku z pracami naukowo-badawczymi lub przygotowaniem publikacji,
  a także w związku z zakupem dóbr kultury do zbiorów własnych po pozytywnym zakwalifikowaniu przez Komisję Zakupów.
  Muzeum nie dokonuje wyceny dóbr kultury.

 

 • Regulamin i cennik usług świadczonych przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w zakresie wynajmu pomieszczeń – pobierz

 

 • Cennik usług świadczonych przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w zakresie wykonywania i udostępniania cyfrowych wizerunków obiektów ze zbiorów własnych (obowiązuje od 1.03.2017)pobierz