Wystawa “Stare / Nowe”

Zapraszamy na najnowszą wystawę czasową zatytułowaną “Stare / Nowe” prezentującą prace studentów Koła Naukowego Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Na wystawie obejrzeć można zarówno obiekty poddane pracom konserwatorskim przez studentów,  jak również ich twórczość własną. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. witraże, rzeźby ceramiczne, grafika, meble, rysunki, szkło.

Wystawa zbiega się z pięcioleciem podpisania umowy o współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.