Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest największą w kraju organizacją zrzeszającą pracowników muzeów. Podczas odbywających się co pół roku zjazdów Zarządu Głównego, w którego skład wchodzą przedstawiciele regionalnych oddziałów Stowarzyszenia, dyskutowane są bieżące sprawy polskich muzeów.
Na zaproszenie dyrektora naszego Muzeum Jacek Drejer, który jest prezesem
Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Dolnośląski, Zarząd Główny Stowarzyszenia tym razem odwiedził Wałbrzych Moje Miasto. To wielkie wyróżnienie.
Jest nam bardzo miło gościć Państwa w naszym mieście i choć plan obrad jest bardzo napięty, cieszymy się, że będą mieli również okazję zobaczyć jak piękny jest Wałbrzych Moje Miasto i jak wiele się w nim zmieniło. Takie spotkania to niebywała okazja, aby promować Wałbrzych jako żyjące miasto kultury.
Wczoraj, przed rozpoczęciem obrad, Zarząd zwiedził Muzeum, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu i Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki, w której odbywają się dwudniowe obrady, a po południu odwiedzi Zamek Książ w Wałbrzychu.

Życzymy owocnej pracy!

!