PROMOCJA DLA WRACAJACYCH – akcja promocyjna dla wałbrzyszan i mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej

Jeśli zaczynać poniedziałek, to tylko od takiej wiadomości! 💣

Uwaga! Uwaga!

Wałbrzyszanie i wałbrzyszanki, mieszkańcy i mieszkanki Aglomeracji Wałbrzyskiej!

Takiej akcji promocyjnej jeszcze nie było!

PROMOCJA DLA WRACAJĄCYCH | Akcja promocyjna dla wałbrzyszan i mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ile lat nieobecności w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, tyle procent zniżki przy zakupie biletu wstępu.

Przyjdź i nie bój się. Wyjaw nam, ile lat Cię u nas nie było, a my damy Ci tyle samo procent zniżki na zakup biletu wstępu.

Mieszkańcy Wałbrzych Moje Miasto i Aglomeracji Wałbrzyskiej – już czas najwyższy obrać kierunek Muzeum!

A Ty?

Ile lat Cię u nas nie było? 😎

Szczegóły i regulamin Akcji w wydarzeniu powyżej 🔝

Czas trwania Akcji: od 19 września do 31 października br.

Akcja pod honorowym patronatem Pani Sylwia Bielawska Wiceprezydent Wałbrzycha

________________________________________________________________________________

ZASADY I WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ
„PROMOCJA DLA WRACAJACYCH”

1. Akcja promocyjna „Promocja dla wracających” – zwana dalej „Akcją” – trwa w okresie od 19.09.2023 r. do 31.10.2023 r. z wyłączeniem następujących dni: 25.09.2023, 2.10.2023, 9.10.2023, 16.10.202323.10.2023 i 30.10.2023.


2. Akcja umożliwia skorzystanie z usługi zwiedzania z audioprzewodnikiem Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (z siedzibą w 58-300 Wałbrzych, ul. 1 Maja 9), zwanego dalej „Muzeum”, w obniżonej cenie.


3. Obniżka ceny na usługę wymienioną w pkt. 2 naliczana jest na podstawie zadeklarowanej przez uczestnika Akcji liczby lat, jakie minęły od jego ostatniej wizyty w Muzeum, według zasady: każdy rok = 1% obniżki, w zaokrągleniu do 10% w górę, z zastrzeżeniem, że:
a) maksymalna obniżka dla jednego uczestnika Akcji nie może przekraczać 50%,
b) zadeklarowana przez Uczestnika liczba lat nie może przekraczać jego wieku.


4. Prawo do udziału w Akcji mają osoby legitymujące się ważnym dowodem osobistym wydanym przez organy samorządowe gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj: Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra (miasto i gmina wiejska), Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda (miasto i gmina wiejska), Stare Bogaczowice, Świebodzice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świdnica (miasto i gmina wiejska), Walim, Żarów.


5. Regularna i najniższa w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia Akcji cena usług objętych Akcją wynosi 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł) i 18 zł (słownie: osiemnaście zł) z zastrzeżeniem, że w Muzeum obowiązują wynikające z odrębnych przepisów zniżki na korzystanie z tych usług dla wybranych grup odbiorców. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej (www.muzeum.walbrzych.pl) oraz w siedzibie Muzeum.


6. Pracownicy Muzeum są upoważnieni do weryfikacji prawa do udziału w Akcji poprzez żądanie okazania dowodu osobistego.


7. Osoby biorące udział w Akcji zobowiązane są do przestrzegania regulaminu zwiedzania obowiązującego w Muzeum, w szczególności w zakresie godzin otwarcia, liczebności grup i zasad wejścia do obiektu.


8. Muzeum zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn losowych, technicznych, organizacyjnych lub na skutek działania siły wyższej prawo do wcześniejszego zakończenia lub czasowego zawieszenia Akcji, a także ograniczenia zakresu usługi objętej Akcją. Informacja o tym będzie podana do wiadomości w siedzibie Muzeum w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed udziałem w Akcji.