Porcelanowe ogrody u Albertich

Projekt „Porcelanowe ogrody u Albertich” to interdyscyplinarne działanie łączące w sobie trzy dziedziny: dziedzictwo kulturowego naszego miasta, edukacyjne warsztaty rękodzielnicze i ekologię. 

To również inicjatywa angażująca dzieci i młodzież przebywającą w trakcie wakacji w mieście w działania z zakresu edukacji kulturowej inspirowane lokalną historią i sztuką. Do projektu zaprosimy także podopiecznych młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Punktem wyjścia dla wszelkich działań będzie historia i architektura pałacu rodziny Albertich, w którym swoją siedzibę ma nasze Muzeum. Uczestnicy najpierw poznają historię, architekturę, ciekawostki i zakamarki pałacu, następnie wezmą udział w warsztatach tworzenia rzeźb porcelanowych oraz zakładania leśnych ogrodów w szkle. Na końcu połączymy efekty warsztatów w jedno – za pomocą gotowych rzeźb z masy porcelanowej stworzymy mikroświaty w szkle inspirowane historią rodziny Albertich, ich domem i ogrodem. 

Finałem projektu będzie wystawa prac uczestników zorganizowana w muzealnym ogrodzie i uświetniona koncertem relaksacyjnym na gongach, misach i instrumentach archaicznych, zagranym przez uczestników z ośrodka wychowawczego dla wszystkich zaproszonych gości. 

Trzy najważniejsze filary tej inicjatywy to: dziedzictwo kulturowe (historia mieszczańskiej rodziny i ich domu – Pałacu Albertich), rękodzieło (rzeźby z masy porcelanowej) i ekologia (leśne ekosystemy w szkle). 

Chcielibyśmy w przystępny i ciekawy sposób przybliżyć kawałek historii naszego miasta dzieciom. Zakładając leśny ogród w szkle pokażemy, jak działa ekosystem. Pobudzimy wyobraźnię tworząc rzeźby z masy porcelanowej. Wkomponowując je w ekosystemy stworzymy maleńkie światy w szkle. 

Każdy uczestnik stworzy swoje dzieło, które zostanie zaprezentowane podczas finałowej wystawy.

Pierwsza część warsztatów: piątek, 11 sierpnia 2023, godzina 10.00 

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
Zapraszamy do zapisów: 74 664 60 30 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023.