Oferta pracy w Muzeum

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu ogłasza nabór na stanowiskopraca

Pracownik Działu Sztuki

 

Wymagania:
– wykształcenie wyższe humanistyczne (historia sztuki),
– doświadczenie zawodowe w pracy w muzeach, galeriach sztuki, ochronie zabytków lub pokrewnych,
– dobra znajomość języka angielskiego (atutem będzie znajomość dodatkowych języków obcych),
– podstawowe umiejętności w zakresie IT,
– odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole oraz kierowania pracą zespołu, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność w organizowaniu pracy i podejmowaniu decyzji.
dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu ceramiki oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania muzeów

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (po okresie próbnym),
– zatrudnienie na stanowisku kustosza lub adiunkta (w zależności od spełnianych warunków),
– możliwość rozwoju zawodowego (doskonalenie zawodowe, udział w szkoleniach, konferencjach),
– możliwość awansu zawodowego,
– samodzielność w kreowaniu pracy Działu Sztuki.

Zakres zadań:
– planowanie pracy Dział Sztuki i realizacja zatwierdzonych planów,
– prowadzenie dokumentacji Działu Sztuki,
– organizowanie wystaw czasowych i opieka nad wystawami stałymi w zakresie zbiorów Działu Sztuki,
– przygotowanie publikacji i opracowań dotyczących zbiorów Działu Sztuki,
– współpraca z placówkami naukowymi, muzeami, kolekcjonerami, artystami i innymi podmiotami,
prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście lub przysyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
email: place@muzeum.walbrzych.pl
w terminie do 16 lutego 2017 r.