Eufrozyn Sagan Zasłużonym dla Miasta Wałbrzycha

Miło nam poinformować, że w dniu 24 listopada 2016 r. długoletni kierownik i wicedyrektor naszego muzeum Eufrozyn Sagan (1916-1995) został pośmiertnie uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Miasta Wałbrzycha.

sagan1Począwszy od swego przyjazdu do Wałbrzycha w 1947 r. Eufrozyn Sagan włączył się w przygotowania do ponownego otwarcia wałbrzyskiego muzeum, w którym następnie pełnił funkcje kierownika (w latach 1950-1975) oraz wicedyrektora (w latach 1976-1981).

Swoje życie zawodowe poświęcił na gromadzenie i naukowe opracowanie kolekcji skamieniałości karbońskiej flory oraz fauny z Wałbrzycha i okolic, w efekcie tworząc unikalny zbiór o ogromnej wartości naukowej i dydaktycznej oraz zdobywając zasłużone uznanie w świecie nauki.