Dekalog bezpiecznego turysty

Zachęcamy wszystkich Państwa planujących wyjazdy w celach turystyczno-wypoczynkowych do zapoznania się z dekalogiem bezpiecznego turysty, który rekomenduje Polska Organizacja Turystyczna w porozumieniu z Główny Inspektorat Sanitarny. A wszystko to w ramach akcji „Odpoczywaj w Polsce – bezpiecznie”. Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie nam wszystkim rzetelnych informacji na temat bazy obiektów w całej Polsce przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi Główny Inspektorat Sanitarny, jak również ich certyfikacja.

Szczegóły:

https://www.pot.gov.pl/pl/bezpieczne-podroze/dekalog-bezpiecznego-turysty-rekomendacje-pot-i-gis?fbclid=IwAR3yYO9SUpYfOc00E7_SzPu4iyvU4DO6fXllO3nkiUL_A90H9dS6UbJC-Rg#n