Patriotyzm oczami dziecka – konkurs plastyczny

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu ogłasza konkurs plastyczny „Patriotyzm oczami dziecka”. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym z terenu i okolic Wałbrzycha i został podzielony na dwie kategorie:
Szkoła podstawowa  i Szkoła gimnazjalna. Konkurs trwa od 20 marca do 20 kwietnia 2018 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Porcelany (www.muzeum.walbrzych.pl) do dnia 30 kwietnia 2018 r. O wręczeniu nagród, laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Regulamin konkursu